Lønn

Kolibrix forenkler lønnskjøring for både barnehage og regnskapsfører.
Bruk Kolibrix til administrering av lønn, timeføring og innlevering av viktige rapporteringer.
Regnskapsfører jobber også i samme system og slipper å bruke tid på manuell føring av timer.

Dette får du:

  • Check

    God og enkel oversikt over alle ansatte

  • Check

    Timeføring i systemet slik at lønnsgrunnlaget automatisk oppdateres og riktig lønn utbetales uten ekstra rapportering til regnskapsfører

  • Check

    Automatisk innlevering av skjemaer slik som A-melding, innberetning av OTP, trekklister til fagforbund og andre behov som barnehagen har

Lønn

Lønn:

Kolibrix forenkler lønnskjøringen for både barnehage og regnskapsfører.

Barnehagen ser over og godkjenner lønnsgrunnlaget direkte i systemet slik at regnskapsfører mottar dette direkte. Regnskapsfører på sin side slipper å bruke tid på manuell føring av timer.

Det er lett å tilpasse systemet til rutinene i hver enkelt barnehage. Mange barnehager ønsker f.eks. kun føring av overtid og vikartimer, og blant disse igjen er det noen som ønsker at overtid skal tas ut i størst mulig grad som avspasering.

Vi kan også tilby en egen ansattportal om barnehagen ønsker at de ansatte selv fører timer. Da er det bare for daglig leder å gå inn og godkjenne dette før lønnsgrunnlaget oppdateres.

Kolibrix tar seg av innlevering av A-melding, innberetning av OTP, samt andre lignende lønns relaterte behov som barnehagen måtte ha.

Spørsmål og svar

Vil du vite mer om Kolibrix?