Kolibrix – Solid erfaring gir en forutsigbar tjeneste

 

Kolibrix tar et velutviklet økonomisystem med stor suksess hos 178 barnehager til nye høyder.

Hvordan startet Kolibrix?

Kolibrix er en videreføring av TB Økonomi som har levert økonomitjenester og regnskapssystem til FUS- barnehagene de siste
11 årene. I dag er systemet såpass velutviklet og tilpasset barnehagedrift at vi ser at dette er noe som vil gi store gevinster til den enkelte barnehage. Med Kolibrix utvikler vi oss enda ett hakk ved å tilby alle fordelene i en tjeneste som passer alle barnehager uavhengig av TB Økonomi og FUS – kjeden. Vi ønsker rett og slett at alle barnehager skal ta del i gevinstene vi ser Kolibrix gir. Kolibrix er i dag et fullstendig regnskapssystem for barnehager med spesialiserte rådgivere og regnskapsførere.

Alt i ett system:

Kolibrix er integrert mot nettbank og vil derfor være det eneste systemet barnehagen trenger for økonomistyring. I tillegg til økonomisystemet har vi også en mobilapplikasjon, denne kan du lese mer om her.
Resultatet er en enklere hverdag for daglig leder og man får god kontroll på økonomien.

Her kan lese om Akrobaten Barnehage sin erfaring med Kolibrix. 

Kolibrix har følgende moduler:

Foreldrebetaling:

Denne modulen gir daglig leder god oversikt over alle foreldre og barn i barnehagen.
Alle produkter som matpenger, turpenger, oppholdstid, offentlig støtte, osv administreres enkelt av daglig leder. Grunnlagene settes opp automatisk hver måned og det er bare å klikke godkjenn om det ikke er endringer. Etter at daglig leder har klikket godkjenn sendes det automatisk faktura til foreldre på epost. Man har alltid god oversikt over utsendte fakturaer og hvem som har betalt. Ved behov for papirfaktura kan man enkelt ta ut dette, men da det er mer miljøvennlig med epost oppfordrer vi til det.

 

Lønn:

I denne modulen vil daglig leder administrere lønn til sine ansatte. Hver ansatt har egen profil hvor lønn, stilling, skatt og lønnsarter enkelt administreres. Felles lønnsarter settes opp og om det ikke er endringer fra forrige måned kan styrer klikke godkjenn og lønn utbetales til den ansattes konto.

 

Faktura:

Kolibrix har et eget fakturamottak for barnehagene. Det vil si at ved en overgang til oss varsler vi leverandører og alle fakturaer kommer inn i Kolibrix. Daglig leder klikker godkjenn eller avvis. Når faktura godkjennes trekkes den fra bankkonto og man slipper å logge inn i nettbank for å godkjenne.

Faktura Kolibrix

Regnskap:

Denne modulen gir barnehagen til enhver tid oversikt over økonomien. Det er mulig å ta ut sanntidsrapporter på saldobalanse, utestående foreldrebetaling, resultat for valgte perioder, kundetransaksjoner, mm. Oversikt over korttransaksjoner oppdateres også kontinuerlig.


Ansattportal:

Kolibrix har vi også egen ansattportal hvor ansatte har tilgang til lønnslipp, kan føre timer og endre kontaktinfo. Daglig leder godkjenner innrapporterte timer på sin bruker og det legges automatisk inn på lønnsgrunnlaget til den ansatte før neste lønnsutbetaling.

Ansattportal - Kolibrix


En forutsigbar prismodell:

Med Kolibrix ønsker vi også å tilføre noe nytt til markedet en bare et regnskapssystem. Vi tilbyr derfor fastpris som inkluderer absolutt alt. I dette ligger blant annet timer hos regnskapsfører, årsregnskap, programlisens og support. Dette er mulig nettopp på grunn av vår lange erfaring med regnskap hos barnehager, vi vet hva regnskap koster hos barnehager i forskjellige størrelser og hvilke behov de har. Med mer en 10 års erfaring og gode rutiner er resultatet et solid system til en hyggelig fast og forutsigbar pris.

Pris


Kundekontakt:

Noe av det som er viktigst for Kolibrix er å ha en tett relasjon med kundene våre. Da vi har et system som er veldig selvgående har regnskapsfører mer tid til hver enkel kunde, uten at det koster noe.

 


Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe din barnehage med full kontroll på regnskap til en forutsigbar pris.

Kontakt oss