Logo Kolibrixogstyd 01 01

La 2021 bli året barnehagen får mer forutsigbarhet og kompetanse

I 2021 kan du være den daglige lederen som starter året med lavere kostnader og kompetanseheving av dine ansatte. Kolibrix ønsker at alle ansatte i din barnehagen skal ha glede av å velge oss.

Derfor gir vi bort et kurs fra STYD kommunikasjon til alle våre nye kunder.

Kolibrix er et regnskapsbyrå utviklet av barnehager. Vi jobber for å holde prisene nede og utvikle løsninger på barnehagens premisser. Dette er en begrenset kampanje som gjelder alle som inngår avtale med Kolibrix innen
1. Desember 2020.

Du kan lese mer om STYD kommunikasjon ved å klikke her. 

Jeg vil bli kontaktet for tilbud og mer informasjon

Kontakt oss

*Kampanjen kan ikke kombineres med andre kampanjer og gjelder nye kunder.
*Reisekostnad for fagformidlere til og fra barnehagen kan tilkomme

Aktuelle kurs:

 

 

Lek Og LekemiljøLek og lekemiljø
Dette kurset retter fokus mot barns rettigheter, faglig forankring for hvorfor arbeide med lekemiljøene i barnehagen – samt hvordan vi konkret kan bygge opp gode lekemiljøer for barn – der ansatte utvikler et felles fagspråk knyttet til lek, lekemiljøer, rom og materialer.

Vi ser nærmere på:

  • Hvordan kan ansatte i barnehagen utvikle en felles forståelse for lekens
   og lekemiljøenes betydning for barns psykiske helse?
  • Hvordan kan vi innfri barns rett til lek, og skape uimotståelige og
   inspirerende lekemiljøer som fremmer livsmestring og psykisk helse?
  • Gir konkrete forslag til lekemiljøer som bringer barn sammen og som bidrar til et inkluderende fellesskap for alle barn.
 •  

   

   

  ProsjektarbeidProsjektarbeid
  Prosjektarbeid sammen med barn kan handle om å leke og utforske seg frem til en felles historie som binder barnegruppa sammen - en historie som pirrer barn og ansattes nysgjerrighet, undring og lyst til å delta. Et slikt arbeid virker inkluderende og styrker fellesskapet. Det handler om å anerkjenne barns teorier, tanker og ideer – og ikke minst lek!

  Vi ser nærmere på:

  • Hva slags innhold velger vi å være sammen om i barnehagen?
  • Hvordan kan man helt konkret starte, lede og videreutvikle prosjektarbeidet, og få det til å vare over tid?
  • Hvordan kan alle barn få oppleve seg som aktører inn i fellesskapet.
  • Hvordan tenke kreativt og helhetlig slik at det skapes en rød tråd?

   

   

  Img 9783Foreldresamarbeid - samarbeid til barnets beste
  Foreldresamarbeid er først og fremst barnehageansattes ansvar - og barnets rettighet. Et barns muligheter for trygghet, trivsel og god psykisk helse blir aldri bedre enn samarbeidet de ansatte har med både barnets foreldre og til hverandre. Noen av kjerneelementene i arbeidet med å skape psykisk helsefremmende miljøer rundt barn, ligger i relasjonene. Valgene som gjøres på vegne av barn, vil påvirke barnet både her og nå, og på senere tidspunkt.

  Vi ser nærmere på:

  • Hvordan kan vi med utgangspunkt i ulike perspektiver samarbeide om barnets beste?
  • Hva velger vi å snakke med foreldre om i hverdagen? Og hvordan preger tid og toleranse dette samarbeidet?
  • Med FNs barnekonvensjon som kompass ønsker vi å løfte hvilke muligheter  som finnes i foreldresamarbeidet.

  Fagformidlere

  Linemelvold

  Line Melvold er daglig leder i STYD kommunikasjon AS, er barnehagelærer
  og har 26 års erfaring i og med barnehager. Hun har videreutdanning i
  veiledning, er sertifisert Marte Meo terapeut, har en mastergrad i
  barnehage- og profesjonsutvikling og leder alle kompetanseutviklings-
  prosessene i STYD.

  Line er redaktør for og har skrevet en rekke fagbøker for barnehagefeltet. De siste i rekken er Barn er budbringere - en veiviser til psykisk helsefremmende  barnehager og Livsmestring i barnehagen - å bære sin egen bagasje.

   

  Leneholte

  Lene Holte er barnehagelærer og har flere års erfaring som pedagogisk
  leder. Hun har fordypning i drama, videreutdanning innenfor veiledning,
  har deltatt i et 2-årig forskningsprosjekt om hverdagssamtaler i
  barnehage, og vært praksislærer. Lene er fagformidler og leder
  prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer.

  Lene har skrevet boken Pedagogikkens hjerte – en inspirasjonsbok om
  barns medvirkning, prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon,
  og har vært medforfatter i bøkene Barn er budbringere - en veiviser til
  psykisk helsefremmende barnehager, Bli berørt, Bli Helstøpt og Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje.

   

  Lenemariemonradhole Square

  Lene-Marie Monrad- Hole er barnehagelærer, og har flere års erfaring som pedagogisk leder. Hun har fordypning i småbarnspedagogikk og har tatt videreutdanning i et pedagogisk utviklingsarbeid som omhandlet estetikk og danning. Hun har også vært praksislærer og veileder for en rekke studenter fra barnehagelæreutdanningen. Lene-Marie er fagformidler og leder prosesser tilknyttet prosjektarbeid, lek og lekemiljøer. Hun er også i prosjektgruppa for forskningsprosjektet «Psykisk helsefremmende barnehager.

  Lene-Marie har vært medforfatter i bøkene Barn er budbringere -
  en veiviser til psykisk helsefremmende barnehager og Livsmestring i barnehagen, å bære sin egen bagasje

   

  Referanser

  Rune Jensen Sollerud Barnehage

  Hverdagen har blitt annerledes etter at vi begynte med Kolibrix. Jeg har mye mer tid til ansatte og barn, og det er det viktigste av alt.

  Rune Jensen

  Daglig leder - Sollerud Barnehage
  Susannaremen

  Jeg er pedagog og ikke regnskapsfører. Jeg setter derfor pris på et firma som Kolibrix. Kolibrix skiller seg ut fordi de er alltid tilgjengelig og kan barnehage, Jeg føler jeg blir sett og hørt.

  Susanna Remen

  Daglig leder - Bevern barnehage
  Logo Akrobaten

  Fastprisen er den største forskjellen i tillegg til at regnskapssystemet, som Kolibrix bruker, er helt tilpasset barnehagedrift. Systemet er svært brukervennlig og gjør at jeg med enkle tastetrykk har tilgang på all informasjon vedrørende min drift

   

   

  Hege Bergo

  Daglig leder - Akrobaten Barnehageion