Feriepenger 

Årets økonomiske høydepunkt nærmer seg for mange. Flere ledere får i disse tider spørsmål om hva man får i feriepenger og når. I denne artikkelen skal vi se på de mest vanlige spørsmålene tilknyttet feriepenger.
Feriepenger og ferie for ansatte i barnehager reguleres av standard tariffavtale for barnehager.  Om barnehagen ikke benytter tariffavtalen er det ferieloven som regulerer ferie og feriepenger.

Først hva er feriepenger?
Feriepenger er et beløp som settes av månedlig fra arbeidstakers lønn slik at man ikke går uten inntekt de ukene man har krav på ferie. Med andre ord, feriepenger er penger arbeidsgiver sparer for de ansatte. Reise, kost og losji inngår ikke som en del av beregningen.

Hva får jeg i feriepenger?
Dette varierer ettersom hvor mange uker ferie du har. I følge standard tariffavtale for barnehager er feriepengegrunnlaget 12% og 14,3 % for arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret. I følge ferieloven er det minimum 10,2% som skal settes av.

Når utbetales feriepenger?
Feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Jeg skal på ferie i mai, kan jeg ta ut forskudd på feriepenger?
Det kan du, men det er ikke en rettighet du har. I ferieloven står det kun at feriepenger skal utbetales siste lønningsdag før ferie, arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende. I henhold til standard tariffavtale for barnehage kan feriepengene utbetales i juni måned. 

Jeg startet å jobbe i barnehagen i år, får jeg feriepenger?
Nei, men du har rett til ubetalt ferie.

Jeg har vært sykemeldt noen uker, mister jeg feriepenger i perioden?
Nei, feriepenger betales også av sykepenger inntil 16 dager hos arbeidsgiver og inntil 48 dager av folketrygden.

Trekkes det skatt av feriepenger?
Feriepenger er ikke skattefrie. De er derimot ikke trekkpliktige slik at arbeidsgiver trekker skatt for disse på lønnen resten av året.

Hva med ansatte som slutter i bedriften?
For ansatte som slutter skal feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden.
Ved det avsluttende lønnsoppgjøret får man utbetalt feriepenger opptjent for inneværende inntektsår, men disse er skattepliktige.

Eksempel:

Har du 25 feriedager skal det trekkes i lønn da en måned i gjennomsnitt har 21,67 dager. (25 dager ferie – 21,67 dager arbeid i snitt per måned=3,33 dager som ikke er satt av penger til).

Med Kolibrix vil barnehager ha full kontroll på administrering av feriepenger. I  vår ansattportal kan ansatte registrere ferie og systemet holder kontroll på hvem som har tatt ut hvor mye og hvor mange dager de har igjen.

Les mer om hvordan Kolibrix kan hjelpe din barnehage her. 

Ønsker du å bli bedre kjent med oss?

Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe din barnehage med full kontroll på regnskap til en forutsigbar pris.