Akrobaten Barnehage – Aktive barn er glade barn!

Vi har tatt en prat med Hege Bergo, daglig leder i Akrobaten barnehage på Stadsbygd i Trøndelag. Akrobaten barnehage er en av våre kunder og det er vel en underdrivelse å si at de er en svært inspirerende barnehage. Akrobaten barnehage var nominert til årets barnehage hos PBL i 2019, Semifinalist til Årets matgledebedrift, hatt besøk av daværende Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland vedrørende deres engasjement i Varig tilrettelagt arbeid, samt godt strukturert arbeid mot å være en «Lærende barnehage». Akrobaten barnehage har nå kommet godt i gang med Kolibrix og vi har tatt en prat rundt deres erfaringer.

Hvordan fant dere frem til Kolibrix?

Jeg mottok en mail fra dere, som jeg ble nysgjerrig på. Det var spesielt informasjonen om «fastpris» som gjorde at jeg tok kontakt og ville få mer informasjon om dere.

Vta 01

Hva er deres inntrykk av Kolibrix så langt?

Så langt har jeg inntrykk av at dere er veldig imøtekommende, hyggelig og interessert i at kunden skal være godt ivaretatt. Jeg har inntrykk av at dere ønsker at jeg skal motta den tjenesten jeg betaler for og at jeg skal få nok opplæring i systemet dere bruker.

Hvordan opplevde dere overgangen til nytt regnskapsystem?

Overgangen har blitt opplevd som god. Et skifte til et nytt regnskapskontor innebærer en del ekstraarbeid av alle involverte i startfasen. Men dere har hatt kontroll på prosessen og tatt dere av det som har kommet opp av problemstillinger og utfordringer.

Nå er det jo litt distanse fra Trondheim til regnskapsfører i Oslo, hvordan opplever dere det?

Jeg er vant til fysisk avstand til mitt regnskapskontor og opplever ikke dette som en utfordring. Kolibrix svarer raskt på henvendelser og det oppleves som tidsbesparende at jeg slipper å ha fysiske møter eller fysisk dra til regnskapskontoret med dokumenter, fakturaer eller lignende.

Føler du at Kolibrix skiller seg fra andre regnskapsleverandører, i så fall hvordan?

Fastprisen er den største forskjellen i tillegg til at regnskapssystemet, som Kolibrix bruker, er helt tilpasset barnehagedrift. Systemet er svært brukervennlig og gjør at jeg med enkle tastetrykk har tilgang på all informasjon vedrørende min drift. At jeg slipper å sende mail med spørsmål om f.eks. lønn, regnskap, foreldrebetaling, men selv kan gå inn og finne tall og info gjør at jeg er i førersetet og kjenner en større kontroll på min drift. Det er også tidsbesparende. Dette fører til at jeg kan vie større oppmerksomhet til det jeg mener er viktig – kvalitetsutvikling av min barnehage og deltakelse der barna er.

Matglede2 01

Til slutt, Vil du anbefale barnehager å benytte Kolibrix fremfor tradisjonelle regnskapssystemer?

Absolutt. Det er økonomisk forutsigbart, svært god kontroll på den økonomiske driften, et lett forståelig system med ingen mellomledd. Kolibrix er også god på å veilede deg gjennom opplæringen av systemet.

 

Kolibrix er glade for å kunder som Akrobaten barnehage. Ønsker du å lese mer om barnehagen finner du mer info på deres nettside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å bli bedre kjent med oss? 

Kontakt oss for en hyggelig prat om hvordan vi kan hjelpe din barnehage med full kontroll på regnskap til en forutsigbar pris.